PROJEKTY

Naše škola získala dotaci z Ústeckého kraje na projekt, který jsme nazvali Znovu spolu. Cílem projektu je podpořit a znovuobjevit zdravých vztahů ve třídě po době distanční výuky, podpořit schopnosti žáků v oblasti komunikace ve třídě, učení se vzájemného respektu a důvěry, diskuse, řešení problémů a hodnocení situace. Projekt podpoří dovednosti žáků v oblasti komunikace a zvládání stresových situací, což jim usnadní zvládání nároků školy po dlouhém odloučení, spolupráci a obnovu hlubších přátelských vztahů. Víme, že je jednodušší problémům předcházet, než je pak následně řešit. Proto jsme pro nový školní rok zvolili tento projekt a doufáme, že tak předejdeme alespoň částečně možným konfliktním situacím.  Projekt je realizován Salesiánským střediskem Štěpána Trochty – Dům dětí a mládeže, se kterým máme již výborné zkušenosti.  Do projektu jsou začleněny 6. a 7. třídy.