Jídelna

Skladba jídla

polévka, hlavní jídlo, salát, pití

 

Poplatek za stravné

Žáci 7 až 10 let31,- Kč(hodnota potravin na 1 oběd)
Žáci 11 až 14 let33,- Kč(hodnota potravin na 1 oběd)
Žáci nad 15 let34,- Kč(hodnota potravin na 1 oběd)
Zaměstnanci školy39,- Kč(hodnota potravin na 1 oběd)
Cizí strávníci75,- Kč(hodnota potravin na 1 oběd)

Stravné se platí vždy dopředu. Jako doklad slouží potvrzení o zaplacení.

Čipy jsou dokladem, proto se při ztrátě nevydává náhrada, musí se koupit nový čip.

Když je dítě nemocné, může se oběd odhlásit ten den telefonicky do 8.00 hod.

Pokud tak neučiníte, oběd propadá.