Digitalizujeme školu

Digitalizujeme školu

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHOPLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemiz komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace zNárodního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky: k dosažení cíle...
Třída plná pohody

Třída plná pohody

Projekt v dotačním programu “Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2023” I v roce 2023 pokračujeme se zapojením do dotačního programu Ústeckého kraje, který nám umožňuje pořádat setkání za účelem znovuobjevení zdravých vztahů v třídních...
Táhneme za jeden provaz

Táhneme za jeden provaz

Projekt za podpory Ústeckého kraje https://www.kr-ustecky.cz/ v rámci dotačního programu “PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2022” Podpora spočívá v realizaci setkání třídních kolektivů v Salesiánském středisku Štěpána Trochty, kde žáci s...
Znovu spolu

Znovu spolu

Naše škola získala dotaci z Ústeckého kraje na projekt, který jsme nazvali Znovu spolu. Cílem projektu je podpořit a znovuobjevit zdravé vztahy ve třídě po době distanční výuky, podpořit schopnosti žáků v oblasti komunikace ve třídě, učení se vzájemného respektu a...
Zahrada

Zahrada

Škola se zapojila do projektu v rámci Národního programu Životní prostředí – “PŘÍRODNÍ ZAHRADY”. Přípravnou fázi jsme zahájili v zimě 2019, projekt jsme nazvali: “Proč sedět ve třídě, pojďme ven”. S touto vizí jsme se pustili do budování...