Kariérový poradce

Kariérový poradce – Mgr. Zuzana Coufalová

konzultační hodiny: STŘEDA 10:00 – 10:45

Metodická a informační činnost

    • poskytuje poradenskou činnost v oblasti kariérového poradenství pro žáky a rodiče
    • informuje o studijních možnostech, pomáhá při vyplnění a včasném odeslání přihlášek ke studiu
    • spolupracuje s třídními učiteli vycházejících tříd v dané problematice
    • organizuje schůzky zástupců SŠ s vycházejícími žáky a jejich zákonnými zástupci
    • zpracovává přehledy o přijetí žáků