Koordinátor inkluze

Koordinátor inkluze – Mgr. Michaela Kubánková

Konzultační hodiny: ČTVRTEK 11:00 – 11:45 hod. (4. vyučovací hodina)

Koordinátor inkluze je nositelem pozitivního přístupu k inkluzi.

  • Poskytuje poradenskou pomoc a podporu při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), včetně nadaných žáků.
  • Koordinuje přípravu, realizaci i hodnocení plánů individuální podpory.
  • Je nápomocen při tvorbě a sestavování idividuálních vzdělávacích plánů.
  • Objednává speciální pomůcky pro děti se SVP.
  • Spolupracuje s asistenty a učiteli a hledá společná řešení konkrétních problémů.
  • V rámci Školního poradenského pracoviště spolupracuje se všemi odbornými pracovníky (výchovný poradce, metodik prevence).

 

Více na www.inkluzivniskola.cz