Provoz o prázdninách

Oznámení o přerušení provozu školní družiny v době školních prázdnin ve školním roce 2021/2022

sděluji Vám, že Rada města Teplice po projednání , ve smyslu ust. § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, usnesením č. 0640/21 vzala na vědomí přerušení činnosti školní družiny Základní školy Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958, v době školních prázdnin ve školním roce 2021/2022 a to ve dnech:

Podzimní prázdniny: 27.10.2021 – 29.10.2021

Vánoční prázdniny: 23.12.2021 – 02.01.2022

Pololetní prázdniny: 04.02.2022

Jarní prázdniny: 07.02.2022 – 13.02.2022

Velikonoční prázdniny: 14.04.2022

Hlavní prázdniny: 01.07.2022 – 31.08.2022

 

Mgr. Bc. Vášová Eva

ředitelka školy