Provoz o prázdninách

Oznámení o přerušení provozu školní družiny v době školních prázdnin ve školním roce 2022/2023

sděluji Vám, že Rada města Teplice po projednání , ve smyslu ust. § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, usnesením vzala na vědomí přerušení činnosti školní družiny Základní školy Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958, v době školních prázdnin ve školním roce 2022/2023 a to ve dnech:

Podzimní prázdniny: 26.10.2022 – 27.10.2022

Vánoční prázdniny: 23.12.2022 – 01.01.2023

Pololetní prázdniny: 03.02.2023

Jarní prázdniny: 13.02.2023 – 19.02.2023

Velikonoční prázdniny: 06.04.2023

Hlavní prázdniny: 01.07.2023 – 03.09.2023

 

Mgr. Bc. Vášová Eva

ředitelka školy