Provoz o prázdninách

Oznámení o přerušení provozu školní družiny v době školních prázdnin ve školním roce 2020/2021

sděluji Vám, že Rada města Teplice po projednání , ve smyslu ust. § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, usnesením č. 0671/20 vzala na vědomí přerušení činnosti školní družiny Základní školy Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958, v době školních prázdnin ve školním roce 2020/2021 a to ve dnech:

Podzimní prázdniny: 29.10.2020 – 30.10.2020

Vánoční prázdniny: 23.12.2020 – 03.01.2021

Pololetní prázdniny: 29.01.2021

Jarní prázdniny: 08.03.2021 – 12.03.2021

Velikonoční prázdniny: 01.04.2021

Hlavní prázdniny: 01.07.2021 – 31.08.2021

 

Mgr. Bc. Vášová Eva

ředitelka školy