Operační program Jan Amos Komenský

Škola získala dotaci z Operačního Programu JAK