Školní rok

Informace pro školní rok 2022/2023

Prázdniny

Podzimní : 26.10.2022 (středa) – 27.10.2022 (čtvrtek)

Vánoční: 23.12.2022 (pátek) – 02.01.2023 (pondělí) – vyučování začíná v úterý 03.01.2023

Pololetní:03.02.2023 (pátek)

Jarní: 13.02.2023 – 19.02.2023

Velikonoční: 06.04.2023 (čtvrtek)

Hlavní prázdniny: 01.07.2023 (sobota) – 03.09.2023 (neděle)

Školní rok 2023/2024 začne v pondělí 04.09.2023

Třídní schůzky

06.09.2022 (úterý) – informační třídní schůzky od 16:00 hod. pro I. st., od 17:00 hod. pro II. st. 

22.11.2022 (úterý) – třídní schůzky od 16:00 hod. pro I. st., od 17:00 hod. pro II. st.

25.04.2023 (úterý) – třídní schůzky od 16:00 hod. pro I. st., od 17:00 hod. pro II. st.

Pedagogické rady

21.11.2022(pondělí) – I. st. 13:00 hod., II. st. 14:30 hod.

16.01.2023 (pondělí) – I. st. 13:00 hod., II. st. 14:30 hod.

24.04.2023 (pondělí) – I. st. 13:00 hod., II. st. 14:30 hod.

12.06.2023 (pondělí) – I. st. 13:00 hod., II. st. 14:30 hod.

Zápis do 1. tříd

13.04.2023 (čtvrtek) 15:00 – 18:00 hod.

14.04.2023 (pátek) 14:00 – 17:00 hod.

Bližší informace o zápisu na webových stránkách školy

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků pro školní rok 2023/2024 – červen 2023, sledujte webové stránky školy

Platba školní družiny a obědů ve školní jídelně

platbu do ŠJ a ŠD lze realizovat bezhotovostní platbou a výběr jídel z domova přes internet /viz. webové stránky školy/

Akce pořádané školou

Planetárium, plavecký výcvik 2. a 3. ročníků, Mikuláš, sportovní turnaje, škola v přírodě /dle zájmu/, Vítání jara, Den strašidel 04.11.2022, Pálení čarodějnic, soutěže tříd, projektové akce tříd, zájmové kroužky, sběr papíru a PET lahví, Vánoce ve škole 22.12.2022, lyžařský výcvik, Planeta Země, Den dětí a Den ochrany člověka za mimořádných situací, celoroční projekt Spokojená třída/ v 1. pololetí 2.9., 24.-25.10., 4.11., 22.12., 31.1.2022 v 2. pololetí 28.-29.3., 31.5.-1.6.2023

Informace o klasifikaci žáků bude rodičům podávána prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Přístupová hesla obdrží rodiče žáků od třídních učitelů. Sledujte webové stránky školy. Děkujeme.