Školní rok

Informace pro školní rok 2021/2022

Prázdniny

Podzimní : 27.10.2021 (středa) – 29.10.2021 (pátek)

Vánoční: 23.12.2021 (čtvrtek) – 02.01.2022 (neděle) – vyučování začíná v pondělí 03.01.2022

Pololetní:04.02.2022 (pátek)

Jarní: 07.02.2022 – 13.02.2022

Velikonoční: 14.04.2022 (čtvrtek)

Hlavní prázdniny: 01.07.2022 (pátek) – 31.08.2022 (středa)

Školní rok 2022/2023 začne ve čtvrtek 01.09.2022

Třídní schůzky

02.09.2021 (čtvrtek) – informační třídní schůzky od 16:00 hod. pro I. st., od 17:00 hod. pro II. st. + Montessori

23.11.2021 (úterý) – třídní schůzky od 16:00 hod. pro I. st., od 17:00 hod. pro II. st.

26.04.2022 (úterý) – třídní schůzky od 16:00 hod. pro I. st., od 17:00 hod. pro II. st.

Pedagogické rady

22.11.2021 (pondělí) – I. st. 13:00 hod., II. st. 14:30 hod.

17.01.2022 (pondělí) – I. st. 13:00 hod., II. st. 14:30 hod.

25.04.2022 (pondělí) – I. st. 13:00 hod., II. st. 14:30 hod.

13.06.2022 (pondělí) – I. st. 13:00 hod., II. st. 14:30 hod.

Zápis do 1. tříd

21.04.2022 (čtvrtek) 15:00 – 18:00 hod.

22.04.2022 (pátek) 14:00 – 17:00 hod.

Bližší informace o zápisu na webových stránkách školy

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků pro školní rok 2022/2023 – červen 2022 od 16:30 hod., sledujte webové stránky školy

Platba školní družiny a obědů ve školní jídelně

platbu do ŠJ a ŠD lze realizovat bezhotovostní platbou a výběr jídel z domova přes internet /viz. webové stránky školy/

Akce pořádané školou

Planetárium, plavecký výcvik 2. a 3. ročníků, Mikuláš, sportovní turnaje, škola v přírodě /dle zájmu/, Den strašidel 26.10.2021, Pálení čarodějnic, Vítání jara/ jarmark 13.04.2022, soutěže tříd, projektové akce tříd, zájmové kroužky, sběr papíru a PET lahví, sbíráme víčka, Vánoce ve škole 21.12.2021, lyžařský výcvik, Planeta Země, Den dětí a Den ochrany člověka za mimořádných situací, celoroční projekt Spokojená třída/ v 1. pololetí 3.9., 26.10, 18. – 19.11, 21.12, 31.1. v 2. pololetí 16. – 17.3., 9. – 10.5., 28.6. – akce se budou realizovat dle situace vývoje coronaviru

Informace o klasifikaci žáků bude rodičům podávána prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Přístupová hesla obdrží rodiče žáků od třídních učitelů. Sledujte webové stránky školy. Děkujeme.