Školní rok

Informace pro školní rok 2023/2024

Prázdniny

Podzimní : 26.10.2023 (čtvrtek) – 27.10.2023 (pátek)

Vánoční: 23.12.2023 (sobota) – 02.01.2024 (úterý) – vyučování začíná ve středu 03.01.2024

Pololetní:02.02.2024 (pátek)

Jarní: 19.02.2024 – 25.02.2024

Velikonoční: 28.03.2024 (čtvrtek)

Hlavní prázdniny: 29.06.2024 (sobota) – 01.09.2024 (neděle)

Školní rok 2024/2025 začne v pondělí 02.09.2024

Třídní schůzky

05.09.2023 (úterý) – informační třídní schůzky od 16:00 hod. pro I. st., od 17:00 hod. pro II. st.

20.11.2023 – 1.12.2023 – dle rozpisu třídních učitelů

02.04.2024 – 12.04.2024 – dle rozpisu třídních učitelů

Pedagogické rady

04.12.2023(pondělí) – I. st. 13:00 hod., II. st. 14:30 hod.

29.01.2024 (pondělí) – I. st. 13:00 hod., II. st. 14:30 hod.

29.04.2024 (pondělí) – I. st. 13:00 hod., II. st. 14:30 hod.

10.06.2024 (pondělí) – I. st. 13:00 hod., II. st. 14:30 hod.

Zápis do 1. tříd

18.04.2024 (čtvrtek) 15:00 – 18:00 hod. /do Montessori pouze ve čtvrtek dle rozpisu/

19.04.2024 (pátek) 14:00 – 17:00 hod.

Bližší informace o zápisu na webových stránkách školy

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků pro školní rok 2024/2025 – 11.06.2024, sledujte webové stránky školy

Platba školní družiny a obědů ve školní jídelně

platbu do ŠJ a ŠD lze realizovat bezhotovostní platbou pod přiděleným čtyřmístným variabilním symbolem /každý žák má jiný!/. Výběr jídel je možné provést z domova přes internet, nejméně 3 dny předem /viz. webové stránky školy/

Akce pořádané školou

Planetárium, plavecký výcvik 2. a 3. ročníků, Mikuláš, sportovní turnaje, škola v přírodě /dle zájmu/, Vítání jara, Den strašidel 31.10.2023, Pálení čarodějnic, soutěže tříd, projektové akce tříd, zájmové kroužky, sběr papíru a PET lahví, Vánoce ve škole 21.12.2023, lyžařský výcvik, Planeta Země, Den dětí a Den ochrany člověka za mimořádných situací, celoroční projekt Spokojená třída.

Informace o klasifikaci žáků bude rodičům podávána prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Přístupová hesla obdrží rodiče žáků od třídních učitelů. Sledujte webové stránky školy. Děkujeme za spolupráci.