Školní družina

   Provoz školní družiny

  • 06:00 – 07:40 hod
  • 11:40 – 16:30 hod

Telefonní číslo – školní družina: 733 126 010

Informace o ŠD a Vnitřní řád ŠD: www.zsbilacesta.cz

 

Režim školní družiny

Příchod do ranní družiny je možný jen do 07:30 hod.

Po ukončení vyučování jsou žáci předáni vyučujícím do ŠD, společně odcházejí do jídelny.

Po obědě přecházejí žáci do ŠD, kde probíhá odpočinková činnost, zájmová a rekreační činnost.

V 15:00 svačí a následuje spontánní činnost.

Žáci používají hlavní vchod školy při příchodu do ŠD / vstup otevřen na zvonek ŠD / i odchodu ze ŠD. Zde je nainstalován kamerový systém a zvonky školní družiny.

Z důvodu nepřetržitého provozu ŠD /ranní/, budou šatny prvních tříd otevřeny.

Vyzvedávání a odchod žáků:

  •  po 15:00 hod.
  • mimořádně v době 13:15 – 13:45 hod.

Změnu času odchodu u samostatně odcházejícího žáka ze ŠD je nutné vždy předem písemně oznámit příslušné paní vychovatelce. Na lístečku nebo do Bakalářů, nejpozději do 9:00 hod dne, na který se informace nebo změna vztahuje.

Osoby, které vyzvedávají žáka, musí být zapsány v zápisním lístku, bez tohoto zápisu nebude žák osobě vydán.

Telefonicky není možno vyžádat mimořádné uvolnění žáka ani zprávou SMS a emailem!

Žáci jsou povinni dodržovat Vnitřní řád školní družiny.  Závažné porušení řádu  je důvodem k vyloučení dítěte.


Úhrada školní družiny

Úhrada za docházku:

Výše úplaty je stanovena zřizovatelem a činí 200,-Kč měsíčně. Platba je  splatná ve dvou splátkách 1000,- do 30. září a 1000,-Kč do 28. února.

Nezaplacení poplatku  do 14 dnů po termínu, je důvodem k vyloučení žáka ze školní družiny.

Platba se provádí u vedoucí školní jídelny nebo bankovním převodem.  Částka je platná pro všechny přihlášené žáky. Částka se nemění v době nepřítomnosti žáka v ŠD.  Pokud žák nedochází do školní družiny a není písemnou formou odhlášen platba nezaniká.

Číslo účtu: : 107-5302740277  kód banky: 0100

Variabilní symbol: přidělené číslo, které je odlišné od čísla na platbu stravného

! Platby za družinu a obědy provádět vždy odděleně. Děkujeme

Fond školní družiny:

400,- Kč na školní rok, platí se během září vychovatelce v hotovosti.

Pomůcky a vybavení

  • přezůvky (žáci používají přezůvky ze školy),
  • 1 balení papírových kapesníčků (krabice),
  • převlečení na sport a pobyt venku

Obuv a oblečení je nutno čitelně podepsat!!!

Škola neručí za drahé předměty donesené dětmi.


Má-li Vaše dítě zdravotní potíže, alergie (i potravinovou), oznamte to neprodleně paní vychovatelce.

Jakékoliv důležité změny zdravotního stavu hlaste i v průběhu školního roku.


Vážení rodiče,

pokud budete mít doma již nepotřebné papíry na malování (i z druhé strany potištěné) pastelky, barvy, hračky /kostky, autíčka, stolní hry apod./, rádi je využijeme u nás ve školní družině. Přivítáme též dětské časopisy. Zároveň uvítáme také jakoukoli další formu spolupráce – např. beseda o zajímavém povolání, organizace sportovních her a zájmových činností.

Děkujeme a těšíme se na vzájemnou spolupráci

Jitka Ottová, vedoucí vychovatelka školní družiny při ZŠ Bílá cesta