Pro koho je Montessori třída vhodná

V případě zájmu kontaktujte zástupkyni pro montessori třídy Mgr. Kateřinu Buškovou – katerina.buskova@zsbilacesta.cz

Pro jaké dítě je vhodná montessori třída?

 • Pro každé, které je schopné a ochotné respektovat nastavená pravidla.
 • Pro každé, které je zvídavé.
 • Pro každé, které odpovědně pracuje na zvolené práci.
 • Pro každé, které se chce naučit si plánovat a dokončit svou práci.

Pro jaké rodiče je vhodná montessori třída?

 • Pro všechny, kteří chtějí, aby se jejich děti do školy těšily.
 • Pro všechny, kteří chtějí, aby děti objevovaly nové věci.
 • Pro všechny, kterým není cizí respekt a důvěra.
 • Pro všechny, pro které je důležitější to, co jejich dítě zná a ovládá, než plná žákovská známek.
 • Pro rodiče, kteří školu vnímají jako partnery.

Pro jaké učitele je vhodná montessori třída?

 • Pro ty, které práce s dětmi baví.
 • Pro ty, kteří dokáží pracovat s dětmi jako s partnery.
 • Pro ty, kteří se chtějí od dětí (nejen od nich) učit.
 • Pro ty, kteří respektují nastavená pravidla.

Naším cílem je spokojené dítě, spokojený rodič a spokojený učitel, protože jen v přátelské a podnětné atmosféře se dá nerušeně pracovat.