Zahrada

Škola se zapojila do projektu v rámci Národního programu Životní prostředí – “PŘÍRODNÍ ZAHRADY”. Přípravnou fázi jsme zahájili v zimě 2019, projekt jsme nazvali: “Proč sedět ve třídě, pojďme ven”. S touto vizí jsme se pustili do budování zázemí pro výuku, setkávání s veřejností a další volnočasové aktivity na čerstvém vzduchu. V letošním roce vám hrdě představujeme naší novou zahradu, kde, jak doufáme, najde úkryt i spousta živočichů. Multifunkční stanoviště z rozličných materiálů umožní našim žákům pozorovat nejrůznější rozmanitosti přírody a jejích fyzikálních jevů. Vyvýšené záhony si každá třída osázela výběrem svých bylinek a rostlin, které budeme dále využívat v rámci různých workshopů. Těšíme se, že se tento prostor stane příjemným místem k nejrůznějším činnostem.

Projekt vznikl za finanční podpory Statutárního města Teplice.