Úhrada stravného a poplatku za družinu

Bezhotovostní úhrada

Stravné se hradí zálohově, tzn. v daný měsíc na měsíc budoucí. Vzniklé přeplatky budou vraceny zákonnému zástupci, nebo strávníkovi na základě žádosti ke konci školního roku nebo kdykoliv na základě žádosti v případě přestupu na jinou školu.

Stravné je nutné uhradit nejpozději vždy k 20-tému v měsíci /například první platba k 20-tému září na říjen a poslední platba k 20-tému květnu na červen/.

Na konci měsíce června bude provedeno vyúčtování vedoucí školní jídelny a vráceno na základě žádosti.

Doporučujeme zaslat bezhotovostně minimální částku 500,-Kč. Po vybrání oběda se cena za vybraný oběd odečítá z celkového kreditu. Na obrazovce terminálu si strávník může zjistit stav konta. V případě velkého zůstatku je možno platbu přizpůsobit.

Obědy je nutné odhlásit do 8.00 hod. v daný den osobně, nebo telefonicky. Neodhlášený oběd propadá a je odečten jako vybraný.

*V případě platby obědů SJ, družina D. Platbu provádět vždy odděleně.

 

V hotovosti

Touto formou lze hradit stravné osobně u vedoucí školní jídelny, na platbu je vydán pokladní doklad.

Případné dotazy na tel. čísle 417 537 242.