Úhrada stravného

Bezhotovostní úhrada

 

Číslo účtu: 107-5302740277/0100

Variabilní symbol je pro každého strávníka unikátní – naleznete jej po přihlášení do aplikace školní jídelny v záložce “informace”.

Do poznámky pro příjemce uveďte: příjmení a třídu žáka.

——————————————————————————————–

Stravné se hradí zálohově, tzn. v daný měsíc na měsíc budoucí.

Vzniklé přeplatky budou vraceny zákonnému zástupci, nebo strávníkovi na základě žádosti ke konci školního roku nebo kdykoliv na základě žádosti v případě přestupu na jinou školu.

Stravné je nutné uhradit nejpozději vždy k 20. v měsíci /například první platba k 20. září na říjen a poslední platba k 20. květnu na červen/.

Na konci měsíce června bude provedeno vyúčtování vedoucí školní jídelny a vráceno na základě žádosti.

Po vybrání oběda se cena za vybraný oběd odečítá z celkového kreditu. Na obrazovce terminálu si strávník může zjistit stav konta. V případě velkého zůstatku je možno platbu přizpůsobit.

Obědy je nutné odhlásit do 8.00 hod. v daný den osobně, nebo telefonicky. Neodhlášený oběd propadá a je odečten jako vybraný.

 

V hotovosti

Touto formou lze hradit stravné osobně u vedoucí školní jídelny, na platbu je vydán pokladní doklad.

Případné dotazy na tel. čísle 417 537 242.