Třída plná pohody

Projekt v dotačním programu “Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2023”

I v roce 2023 pokračujeme se zapojením do dotačního programu Ústeckého kraje, který nám umožňuje pořádat setkání za účelem znovuobjevení zdravých vztahů v třídních kolektivech.

Setkání probíhají v Salesiánském středisku Štěpána Trochty a učí žáky formou různorodých aktivit spolupráci a skupinové komunikaci.


Financováno za podpory Ústeckého kraje https://www.kr-ustecky.cz/