Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Výsledky losování

Losování proběhlo 5.5.2022 v přítomnosti notáře a o losování je pořízen zápis. Nahlédnutí do spisu je možné 20.5.2022 od 9 do 14 hodin. Vylosované pořadí registračních čísel do naplnění kapacity třídy: MONTESSORI TŘÍDA – přijati jsou ti, kteří jsou vylosováni do...
Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Žáci přijatí do 1. tříd

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že počet přijatých přihlášek dětí do 1. třídy je větší, než avizovaná kapacita žáků v prvním ročníku, proběhne losování registračních čísel těch, kteří nesplňují kritéria přednostního přijetí ( tj. všech, kteří nemají trvalé...
PROJEKTY

PROJEKTY

Naše škola získala dotaci z Ústeckého kraje na projekt, který jsme nazvali Znovu spolu. Cílem projektu je podpořit a znovuobjevit zdravých vztahů ve třídě po době distanční výuky, podpořit schopnosti žáků v oblasti komunikace ve třídě, učení se vzájemného respektu a...