Digitalizujeme školu

Digitalizujeme školu

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHOPLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemiz komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace zNárodního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky: k dosažení cíle...