Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Výsledky losování

Losování proběhlo 5.5.2022 v přítomnosti notáře a o losování je pořízen zápis. Nahlédnutí do spisu je možné 20.5.2022 od 9 do 14 hodin. Vylosované pořadí registračních čísel do naplnění kapacity třídy: MONTESSORI TŘÍDA – přijati jsou ti, kteří jsou vylosováni do...