Upozornění

V den vysvědčení 28.6.2024 bude oběd pro všechny žáky automaticky odhlášen. Pokud máte zájem o zajištění oběda v tento den, je nutné jej přihlásit u vedoucí školní jídelny. Děkujeme za pochopení
Digitalizujeme školu

Digitalizujeme školu

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHOPLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemiz komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace zNárodního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky: k dosažení cíle...