Začátek školního roku v 8.B

Začátek školního roku jsme zvládli i přes složitější podmínky v pohodě. Školní kuchyňka nám posloužila k výuce prvních čtrnáct dnů a nyní se už stěhujeme do své třídy.