Pocity v 1.B – jak se tvářím, když – jsem spokojený, naštvaný, něco mi nejde, unavený, mám rád, šťastný, vyhrávám, …