ZNÁME SE Z FOTOGRAFIE A POZNÁVÁME SE.

V loňském školním roce jsme se zapojili do projektu „POZNÁVÁME SE Z FOTOGRAFIE“ s Domovem důchodců v Bystřanech. Tento projekt má velký úspěch a zároveň ukazuje, jak je důležité sbližování mladé generace s tou starší. Práce našich žáků byly vystaveny na různých místech. Výstavy pokračují i v letošním školním roce a na projekt navazovala i další spolupráce pod názvem „POZNÁVÁME SE“, které se zúčastnili už pouze žáci 8. tříd, protože deváťaci už se vydali na svou další životní cestu. Výstava byla nejdříve v Regionální knihovně v Teplicích, poté na Krajském úřadě v Ústí nad Labem a nakonec na Ministerstvu práce a sociálních věcí v Praze a poslední výstava bude na Ministerstvu školství. Všem, kteří se na této spolupráci podíleli, patří velká pochvala za jejich píli a práci. Jmenovitě: Elizabeth Hraňová, Anežka Slabá, Míša Hušáková, Andrea Holzerová, Nela Mahmutovič, Šárka Veselá, Bára Markovová, Zuzana Lachmanová, Adéla Fiedlerová, Barbora Goffa, Kryštof Muller, Viktorie Vobořilová, Ella Hlaváčová, Míša Kudr, Vláďa Řáha a Dan Řehák.

Kamila Heřmanová, Marie Bielková

🧓👵Jak mohl vypadat… – Ministerstvo práce a sociálních věcí | Facebook