Školní týmový program 7.B

V pátek 19.11.2021 jsme se zúčastnili druhé části Školního týmového programu pro žáky základních škol – tentokrát v Trnovanech. Program byl opět naplněn pohybovými aktivitami, prací ve skupinách a dvojicích. Zlepšila se komunikace ve třídě a při zpětné vazbě jsme z toho měli všichni velkou radost.