Návštěva Úřadu práce 8.B

Třída 8.B navštívila Úřad práce, kde se dozvěděli o možnostech volby povolání a následného vzdělání na středních školách v našem kraji. Pracovnice Úřadu jim poskytly přehled o charakteristikách jednotlivých oborů a také informace o trhu práce. Přejeme našim osmákům, šťastný výběr budoucího povolání!