Naše matematičky

22. 11. 2022 se konalo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Naši školu reprezentovalo celkem 9 žáků – úspěšných řešitelů školního kola. Největší úspěch měly dvě díky – Andrea Markuci z 8.M a Anička Moravcová z 6.A. Gratulujeme k prvnímu a druhému místu. Ani ostatní nám rozhodně neudělali ostudu.