8.A

Laboratorní práce v 8.A se žákům povedla. Příprava roztoků a tvoření duhové věže.