Žáci přijatí do 1. tříd

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že počet přijatých přihlášek dětí do 1. třídy je větší, než avizovaná kapacita žáků v prvním ročníku, proběhne losování registračních čísel těch, kteří nesplňují kritéria přednostního přijetí ( tj. všech, kteří nemají trvalé bydliště v obvodu školy nebo u nás nemají sourozence ).  Losování proběhne 5.5. 2022 v přítomnosti notáře a o losování bude pořízen zápis. Výsledky losování zveřejníme nejpozději 6.5. 2022 na webových stránkách školy a na úřední desce školy.

V tuto chvíli jsou přijati do 1. ročníku děti ze spádového obvodu ZŠ Bílá cesta a děti, jejichž sourozenec je žákem naší školy.

Do běžných tříd jsou to tato registrační čísla:

3

4

5

6

7

8

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

28

29

30

32

33

35

36

38

40

41

43

46

47

48

49

50

53

55

56

61

98

Do Montessori třídy jsou to tato registrační čísla:

60

66

67

76

78

79

81

82

86

89

93

94

95

99