Výsledky losování

Losování proběhlo 5.5.2022 v přítomnosti notáře a o losování je pořízen zápis.

Nahlédnutí do spisu je možné 20.5.2022 od 9 do 14 hodin.

Vylosované pořadí registračních čísel do naplnění kapacity třídy:

MONTESSORI TŘÍDApřijati jsou ti, kteří jsou vylosováni do 10. místa. Od 11. místa jsou náhradníci. Náhradník se opět může dostat na pozici přijatého, v případě, že některý z přijatých žáků oznámí svůj úmysl nenastoupit do 1. ročníku. O této situaci budete informováni e-mailem.

pořadí
losování
registrační
číslo
1.68
2.80
3.84
4.69
5.70
6.97
7.88
8.92
9.87
10.96
11.77
12.100
13.83
14.91

KLASICKÁ TŘÍDApřijati jsou ti, kteří jsou vylosováni do 8. místa. Od 9. místa jsou náhradníci. Náhradník se opět může dostat na pozici přijatého, v případě, že některý z přijatých žáků oznámí svůj úmysl nenastoupit do 1. ročníku. O této situaci budete informováni e-mailem..

pořadí
losování
registrační
číslo
1.1
2.9
3.12
4.39
5.42
6.31
7.11
8.2
9.52
10.51
11.45
12.44
13.27
14.10
15.25
16.54