Organizace začátku školního roku 2023/2024

Slavnostní zahájení školního roku letos připadne na pondělí 4.září. Děti budou ve škole, ve své třídě, jen první vyučovací hodinu, tj. od 8.00- 8.45.

Všechny prvňáčky přivítáme před hlavním vchodem, pak se svojí paní učitelkou půjdou do třídy a po 8.30 postupně přejdou se svými rodiči do školní jídelny na zmrzlinový pohár.

Školní družina je již od 4. září otevřena v běžných časech, tj. od 6.00 hod do 16.30 hod.

Pokud chcete, aby Vaše dítě šlo na oběd již 4.9. (obědy se vydávají od 11.30 do 13.00), je potřeba toto nahlásit vedoucí školní jídelny na tel. 417 635 280.

V úterý 5.9. mají žáci I. stupně 4 vyučovací hodiny (vyučování končí v rozmezí 11.30 – 11.50 dle rozpisu odchodu jednotlivých tříd do školní jídelny), žáci II. stupně mají 5 vyučovacích hodin (konec v rozmezí 12.25 – 12.50).

Na prvňáčky, kteří nechodí do ranní družiny bude prvních 14 dní čekat ráno od 7.40 – 8.00 jejich paní učitelka u šatny a společně pak půjdou do třídy.  Prvňáčky si můžete vyzvednout v 10.00 po svačince, nebo si je převezmou ve třídách paní vychovatelky.

Oběd ve školní jídelně od 5.9. má automaticky přihlášen každý, kdo má zaplaceno (popř. přeplatek z minulého roku). Pokud nechcete, aby dítě v daný den na oběd šlo, odhlašte oběd telefonicky v ŠJ.

Pokud zasíláte platbu přes účet, musíte ji poslat s variabilním symbolem školní jídelny Vašeho dítěte, bez variabilního symbolu je platba velmi obtížně dohledatelná (všichni znáte z minulých let, rodiče prvňáčků variabilní symbol obdrželi na třídních schůzkách na konci roku). Pokud Vám vyhovuje platba v hotovosti, je možné zaplatit obědy od 30.8. v době 7.30 – 12.00.

Školní družinu zatím NEPLAŤTE.     

5.9. máme celoškolní třídní schůzky, vždy v kmenové třídě žáka.

I. stupeň v 16.00 hod. a II. stupeň v 17.00. Seznámíme Vás s průběhem školního roku, aktualizujete informace ….

6.9. probíhá výuka dle rozvrhů tříd. Prvňáčci ještě končí v 10.00 (buď jdou s Vámi domů, nebo si je přebírají paní vychovatelky ve třídě).

Od 7.9. mají i prvňáčci již 4 hodiny výuky, od 8. 9. se učí dle rozvrhu celá škola.