Informace k začátku školního roku 2022/2023

Slavnostní zahájení školního roku ve čtvrtek 1. září od 8.00 hod. – 8.45 hod.

VZHLEDEM K PROBÍHAJÍCÍM STAVEBNÍM PRACEM V OKOLÍ ŠKOLY JE JEDINOU PŘÍSTUPOVOU CESTOU KE ŠKOLE CESTA Z VERDUNSKÉ ULICE

Všechny nové prvňáčky přivítáme v 8.00 hod. před hlavním vchodem, se svou třídní učitelkou odejdou společně do tříd a první den ve škole zakončí sladkou tečkou ve školní jídelně.

Školní družina je od 1. září v běžném provozu (tj. 6.00 hod. – 16.30 hod.)

Školní jídelna vaří také od 1. září (oběd v 11.00 hod.), ale na 1.9. SI MUSÍTE OBĚD OBJEDNAT u vedoucí školní jídelny na tel. čísle 417 635 280

2. září

Prvňáčci mají výuku do 10.00 hod., rodiče čekají v 10.00 hod. před šatnou třídy. Prvňáčci, kteří nepůjdou domů v 10.00 hod. zůstávají ve školní družině, kde si je můžete vyzvednout v čase:

  • 10.00 hod. – 12.00 hod.
  • po obědě v čase 12.30 hod. 
  • 13.15 hod. – 13.45 hod.
  • kdykoliv po 15.00 hod.

Zvoníte na zvonky u hlavního vchodu dle vyvěšeného rozpisu, ohlásíte se a pro dítě si dojdete do družiny.

Výuka pro I. stupeň končí v 11.40 hod. a výuka pro II. stupeň ve 12.35 hod. V tento den proběhne první den projektu SPOKOJENÁ TŘÍDA, o programu Vás budou informovat třídní učitelé prostřednictvím Bakaláře.

Oběd v jídelně má objednaný a připravený každý, kdo jej má zaplacený, popřípadě má přeplatek z minulého roku. Platby můžete posílat na účet, ALE POUZE POD SPRÁVNÝM ČTYŘMÍSTNÍM VARIABILNÍM SYMBOLEM (obdrželi jste v minulém roce). Cenu obědů jsme zvýšili o 4 Kč.

5. září: Prvňáčci mají ještě výuku do 10.00 hod., ostatní žáci dle rozvrhu.   

6. září: Všichni žáci mají výuku podle rozvrhu.

Od 16.00 hod. jsou třídní schůzky pro I. stupeň a v 17.00 hod. třídní schůzky pro II. stupeň.  

Zapsat se do zájmových útvarů školy a školní družiny bude možné od 12.9.prostřednictvím Bakaláře, zahájení zájmových útvarů od 19.9.

Informace o změně třídních učitelů:

3.A tř. uč. Mgr. Lenka Čapková  6.A tř. uč. Mgr. Zuzana Coufalová  
5.A tř. uč. Mgr. Jana Kubátová  6.B tř. uč. Mgr. Berenika Malkovská  
5.M tř. uč. Mgr. Drahoslava Kratochvílová  6.M tř. uč. Ing. Tereza Prokopová